Jeżeli w naszej ofercie znalazłeś coś, co bardzo Ci się podoba, ale jest w nieodpowiednim kolorze, rozmiarze lub czegoś Ci w nim brakuje – możemy to zmienić.

Możemy również wykonać (w miarę możliwości) produkt na Twoje indywidualne zamówienie. W takim wypadku prześlij nam swój projekt. Może to być szkic, opis lub zdjęcie przedmiotu o jakim marzysz.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącznik

Załącznik

Załącznik