Jeżeli w naszej ofercie znalazłeś coś, co bardzo Ci się podoba, ale jest w nieodpowiednim kolorze, rozmiarze lub czegoś Ci w nim brakuje – możemy to zmienić.

Możemy również wykonać (w miarę możliwości) produkt na Twoje indywidualne zamówienie. W takim wypadku prześlij nam swój projekt. Może to być szkic, opis lub zdjęcie przedmiotu o jakim marzysz.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Załącznik

  Załącznik

  Załącznik